Podpora Evropské unie projektu "Pořízení výrobní technologie pro rozšíření výroby o nové typy výrobků"

Aktualizováno Pondělí, 12 Březen 2018 15:49

 

eu

Číst dále: Podpora Evropské unie projektu "Pořízení výrobní technologie pro rozšíření výroby o nové typy výrobků"

 

Proč "Certifikovaná" přírodní kosmetika?

Aktualizováno Pátek, 18 Březen 2011 16:07

Zeptejte se různých lidí: „Co je to přírodní kosmetika?“ Odpověď bude většinou velmi obecná např. „neobsahuje chemii“, „obsahuje přírodní látky“ a podobně. Každý výrobce může tvrdit, že vyrábí „přírodní“ kosmetiku nebo že nějaký jeho výrobek je „přírodní“ kosmetika, když obsahuje např. i nepatrné množství nějakého rostlinné výtažku. Mnohdy je obsah přírodní složky pouze uveden v názvu přípravku aniž tento přípravek takovou složku obsahuje. Jde prostě především o marketing ve smyslu „dejme lidem to co chtějí“ tedy alespoň zdánlivě.

Číst dále: Proč "Certifikovaná" přírodní kosmetika?

 

Obchodní podmínky

Aktualizováno Středa, 30 Květen 2018 06:19

 

1)    Uživatelský účet

Před objednáním zboží je kupující povinen vyplnit registrační formulář nebo se přihlásit.

Při registraci a při objednání zboží je Kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen jménem a heslem.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá.

 

2)    Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu informací poskytnutých při vyplnění registračního formuláře, a to za účelem plnění povinností vyplývajících z objednávky.

Se všemi poskytnutými osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci sdělit bez zbytečného odkladu.

Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení nebo nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, může písemně požádat Prodávajícího o jejich výmaz z databáze.

Kupující může tak učinit telefonicky, na tel. č. +420 727 890 119 nebo e-mailem na adrese  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, IČO, DIČ tel. číslo a e-mail slouží ke splnění povinností vyplývajících z objednávky a pro případnou komunikaci o objednávce.

Jméno, příjmení, doručovací adresa a tel. číslo je předáváno přepravní společnosti PPL z důvodu možnosti doručení výrobků a tím splnění objednávky. V případě zvolení osobního převzetí, nejsou osobní údaje předávány.

Objednávky včetně osobních údajů budou uchovávány po dobu nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí z objednávky, případně k řešení sporů, maximálně však 5 let. Daňové doklady vystavené společnosti Naturfyt - Bio s.r.o. budou uchovávány po zákonnou dobu 10 let.

 

 3)    Objednávka

Výrobky Kupující objedná vložením do košíku a odesláním objednávky. Odesláním objednávky vyjadřuje Kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami. Kupující může objednávku zrušit telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty) před její expedicí.

V případě, že Prodávající nebude moci vámi objednané výrobky expedovat, má právo od objednávky odstoupit.

 

 4)    Vrácení výrobků 

Podle občanského zákoníku má Kupující právo vrátit dodané výrobky do 14 dnů od jejich převzetí bez udání důvodu. Výrobky musí být nepoškozené, bez známek užívání a opotřebení a dobře zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při dopravě. Přiložte kopii útržku z dobírkové složenky nebo kopii potvrzení o převodu peněz. Poté co obdržíme vrácené výrobky, Kupující Vám zpět celou částku za vrácené výrobky - zaplacené poštovné Kupující nevrací. Náklady na dopravu vrácených výrobků hradí Kupující. Vracené výrobky nesmějí být zaslány na dobírku.

 

 5)    Platba a doručení  

Objednané výrobky jsou zasílány na dobírku přepravní službou PPL. Cena poštovného činí 121,- Kč

V případě, že celková hodnota objednávky (po případné slevě) překročí 1.500,- Kč s DPH, nebude se dopravné účtovat. Tyto ceny za dopravu se vztahují na objednávky, které budou doručeny v rámci České republiky.

U objednávek na Slovensko a ostatních zemí je poštovné individuální a bude Vám sděleno e-mailem před expedicí objednávky.

 

 6)    Záruční podmínky a reklamace 

Kupující je povinen zásilku prohlédnout, a pokud je poškozena, je oprávněn takovou zásilku nepřevzít (v takovém případě požadujte od dopravce potvrzení, že zásilka byla poškozena) a informujete Prodávajícího. Pokud Kupující zjistí poškození výrobků po rozbalení zásilky, informuje neprodleně Prodávajícího pro provedení reklamace u dopravce.

Záruční doba u kosmetických přípravků je dána doporučenou dobou spotřeby vyznačenou na obalu výrobku.

Pokud Kupující bude dodané výrobky reklamovat, zašle je zpět na adresu Prodávajícího s popisem vady, kopií dokladu o zaplacení a řádně zabalené, aby nedošlo k jejich poškození při dopravě. Zásilka nesmí být zaslána na dobírku.

O výsledku reklamace bude Kupující písemně informován. V případě oprávněné reklamace budou Kupujícímu výrobky vyměněny nebo vráceny peníze, dle jeho přání.

Reklamace bude považována za neoprávněnou, jestliže k poškození výrobku došlo nesprávným skladováním (např. vystavení teplotě mimo doporučený rozsah 15 - 27 °C) nebo neodbornou manipulací (např. pozměňováním obsahu).

 

 7)    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR - Alternative Dispute Resolution) 

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: 
adr.coi.cz 

 Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy in- Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.
 

PŘIHLÁŠENÍ