Podpora Evropské unie projektu "Pořízení výrobní technologie pro rozšíření výroby o nové typy výrobků"

 

eu

 

Předmětem realizace projektu je rozšíření výroby firmy Naturfyt-Bio s.r.o. o práškové směsi a zkvalitnění výroby mastí a to formou pořízení nových technologií,což bude mít za následek zvýšení produktivity a kvality výroby.

Cílem je rozšíření portfolia výrobků firmy o výrobu dvou nových skupin výrobků a to mastí a práškových směsí a to formou pořízení nových technologií, dále zvýšení produktivity a kvality výroby.

Díky realizaci projektu vzniknou ve společnosti Naturfyt - Bio s.r.o. nová pracovní místa.


Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

PŘIHLÁŠENÍ