Proč "Certifikovaná" přírodní kosmetika?

Zeptejte se různých lidí: „Co je to přírodní kosmetika?“ Odpověď bude většinou velmi obecná např. „neobsahuje chemii“, „obsahuje přírodní látky“ a podobně. Každý výrobce může tvrdit, že vyrábí „přírodní“ kosmetiku nebo že nějaký jeho výrobek je „přírodní“ kosmetika, když obsahuje např. i nepatrné množství nějakého rostlinné výtažku. Mnohdy je obsah přírodní složky pouze uveden v názvu přípravku aniž tento přípravek takovou složku obsahuje. Jde prostě především o marketing ve smyslu „dejme lidem to co chtějí“ tedy alespoň zdánlivě.

Co je to Certifikovaná přírodní kosmetika?

Položme si tedy nejprve otázku proč používat přírodní kosmetiku? V čem má být výrobek přírodní kosmetiky lepší nebo jiný než obvyklý kosmetický výrobek?

Termín „přírodní kosmetika“ souvisí úzce s termínem „ekologické zemědělství“ a „Bio potraviny“ (viz níže).

Spojuje je snaha vyrábět způsobem, který je co nejvíce v souladu s přírodou.

Pro „přírodní kosmetiku“ z toho vyplývá především použivání ekologických suroviny z obnovitelných zdrojů – tedy hlavně z rostlin, pokud možno získaných v režimu ekologického zemědělství, vyhýbat se surovinám, které jsou produktem chemického průmyslu, zákaz použití chemických surovin, jejichž výroba může závažně poškozovat přírodu. Použitím přírodních surovin se také současně omezuje množství chemikálií, kterými je zatěžována lidská pokožka.

V mnoha zemích vznikly dobrovolné standardy*, které říkají co může přírodní kosmetika obsahovat a co obsahovat nesmí. Výrobci pak mohou výrobek, který chtějí označit jako „přírodní kosmetika“, zkontrolovat nezávislou organizací pověřenou hodnocením, je-li složení tohoto výrobku ve shodě s těmito standardy. Pokud tomu tak je, získá výrobce právo označit takový výrobek příslušnou značkou. U nás je to značka „Certifikovaná Přírodní Kosmetika (CPK)“ a "Certifikovaná BIO kosmetika (CPK BIO)" (BIO kosmetika musí obsahovat nejméně 10% surovin z ekologického zemědělství). Výrobky posuzuje společnost KEZ o.p.s., která je současně také jednou z organizací, které jsou oprávněny provádět kontrolu ekologického zemědělství.

Značky „Certifikovaná Přírodní Kosmetika (CPK)“ a "Certifikovaná BIO kosmetika (CPK BIO)" tedy zákazníkovi zaručují, že si kupuje skutečnou přírodní kosmetiku.
*např. v Německu je to BDIH, ve Francii ECOCERT. Tyto různé standardy mají k sobě velmi blízko – jsou téměř totožné.

pdf CPK_8580-Naturfyt_16.8.2010.pdf 109.31 Kb 

pdf CPKBIO_8581-Naturfyt_16.8.2010.pdf 106.40 Kb  

Co to je Ekologické zemědělství a biopotravina?

Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, který klade značný důraz na opatření chránící půdu a přírodu, zajišťuje ohleduplné zacházení se zvířaty a nepoužívá syntetické pesticidy ani umělá hnojiva. Ještě před několika lety bylo okrajovou specialitou malé skupiny farmářů i zákazníků. Během devadesátých let se ale jeho postavení dramaticky změnilo. Šetrné hospodaření se stává běžným a zboží, které nabízí, v mnoha obchodech samozřejmostí.Ekologické zemědělství, v němž je striktně zakázáno použití umělých chemických látek, nabízí řešení jak omezit množství nebezpečných látek v potravinách na minimum. Ekologické zemědělství je přesně definovaná forma hospodaření, založená na produkci potravin optimální kvality a množství, používající praktiky trvale udržitelného rozvoje, s cílem vyhnout se používání agrochemických vstupů a minimalizovat poškození životního prostředí. Tento přístup chápe úzké spojení mezi všemi částmi přírodního systému.V ekologickém zemědělství jsou využívány přirozené metody ochrany před škůdci, plevely a nemocemi. Kvalitní půda pomáhá rostlinám vytvářet přirozenou odolnost proti napadení. Na ekologických farmách jsou vítanými pomocníky přirození predátoři, jako ptáci, netopýři, brouci a slunéčka sedmitečná, živící se škodlivým hmyzem. Používají se odolné odrůdy nebo preventivní opatření.

Ekologické zemědělství je v České republice definováno Nařízením Rady EU 2092/1991 a zákonem 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Dodržování stanovených pravidel je v systému ekologického zemědělství přísně kontrolováno na všech úrovních, od vstupů do zemědělské výroby přes zpracování bioproduktů až po prodej konečnému spotřebiteli. Na základě výsledků kontrol se provádí certifikace bioproduktů a biopotravin vydáním tzv. Osvědčení o původu bioproduktu (biopotraviny) a jejich označení ochrannou známkou BIO - Produkt ekologického zemědělství. Tato známka zaručuje spotřebiteli, že produkty pocházejí z kontrolovaného systému ekologického zemědělství a byly osvědčeny oprávněným certifikačním orgánem.

Informace o ekologickém zemědělství jsou převzaty z: wwww.mesicbiopotravin.cz

PŘIHLÁŠENÍ